Værdier og visioner

Værdier

  • Vi er rummelige, og der er plads til alle
  • Vi danner rammen om sociale fællesskaber, og vi er socialt ansvarlige
  • Vi er nytænkende og altid på forkant med udviklingen
  • Alle vores besøgende føler sig velkomne
  • Vores engangement smitter

Mission

"Fritids- & Aktivitetscenteret Grænsehallerne" er områdets mødested. Formålet er at drive centeret samt udvikle centeret og de omkringliggende udeområder, så der er attraktive rum, rammer og idræts- og fritidstilbud til alle borgere.

Sammen med lokalområdets foreninger udvikles og tilbydes attraktive tilbud til borgere, institutioner, turister og erhvervslivet. 

Vision

"Fritids- & Aktivitetscenteret Grænsehallerne" er en af Aabenraa Kommunes kraftcentre. Centeret er borgernes fortrukne mødested. Centeret er kendt for, at udvikle og tilbyde attraktive idræts- og fritidstilbud til alle borgere i lokalområdet. Centeret er endvidere kendt for at have moderne og opgraderede rammer om aktiviteterne.